Hem

Europa Direkt Mälardalen

Ditt Europa Direkt kontor i Mälardalen

ED Mälardalen:

Stora gatan 16

722 12 Västerås

 

021-4480790

europadirekt@eiv.u.se

Vad är Europa Direkt?

Europa Institutet i Västerås har fått uppdraget att starta upp ett Europa Direkt informationskontor från och med 2013. Europa Direkt är ett informationsnätverk som drivs av EU-kommissionen tillsammans med lokala och regionala partners.

 

Nätverket kompletterar och stödjer det arbete som EU-kommissionens representationskontor och Europaparlamentets informationskontor bedriver på lokal och regional nivå.

 

Inom EU finns idag runt 500 informationskontor och i Sverige finns över 20 informationskontor.

Nätverket drivs av EU-kommissionen tillsammans med regionala och lokala partners.

 

Ett Europa Direkt-Kontor:

 

• Svarar på allmänhetens frågor om EU

• Sprider information om EU:s politikområden, anpassad för lokala och regionala behov

• Främjar den lokala och regionala debatten om EU-frågor

• Ger möjlighet till boende i närområdet att tycka till om EU:s politik

 

 

Viktig information om du ska resa till Tyskland mellan 26 maj-15 juni. Klicka här!

 

European Space Expo

Mellan 18-27 maj kan du kostnadsfritt besöka utställningen European Space Expo i Kungsträdgården i Stockholm. Läs mer här.

 

ED Mälardalen i Eskilstuna

ED Mälardalen, på uppdrag av Sensus, har haft utbildning gällande EU vid två tillfällen i Eskilstuna under våren 2015. För mera information kontakta oss: europadirekt@eiv.u.se

 

EYD - 2015

2015 ses som European Year of Development inom EU. Läs mer om det Europeiska utvecklingsåret här.

 

 

 

Europa Direkt Mälardalen

 

Europa Direkt Mälardalen är ett informationskontor som ingår i nätverket Europe Direkt och vår uppgift är att sprida information om EU till allmänheten, studenter och politiker.

 

Vi svarar på frågor och anordnar evenemang och främja debatter, föreläsningar och utställningar som berör EU. Vårt målområde är Västmanland Län. Vi kommer att samarbeta med kommunerna i länet.

 

Vi ingår i nätverket om 500 Europa direkt kontor och vi erbjuder informationsmaterial om EU. Europa Direkt Mälardalen är ett samarbete mellan Europa Institutet och Europeiska kommissionen och du hittar oss på Stora Gatan 16 i Västerås.

 

Kontakt

 

Du kanske själv har en idé om ett arrangemang som berör en EU-fråga?

 

Vi samarbetar gärna med andra aktörer. Alla våra tjänster är kostnadsfria.

 

Kontakta oss på: europadirekt@eiv.u.se eller christina@eiv.u.se

 

Europa Direkt Mälardalen | Stora gatan 16, 722 12 Västerås | Tel: +46-(0)21-448 07 90 | europadirekt@eiv.u.se